شهریور...

ماه ِ شهریور

پُر است از خاطراتِ عشقِ من

من به جان، تا زنده باشم

عاشقِ شهریورم...

 

👤 مهدی اخوان ثالث

 

۹۵/۶/۵.....