عشق ابدی

هی تو…

نمیدانم نامت را چه بگذارم…

تمام زندگی…

دلیل نفس کشیدنم…

همه وجود…

یا تنها عشقم…

به هر نامی که باشی…

بدان…

آرام…

برایت جان میدهم…

وقتی تو نباشی…