هی تو…

نمیدانم نامت را چه بگذارم…

تمام زندگی…

دلیل نفس کشیدنم…

همه وجود…

یا تنها عشقم…

به هر نامی که باشی…

بدان…

آرام…

برایت جان میدهم…

وقتی تو نباشی…

تاریخ:دوشنبه 26 مهر 1395

زمان:13:36