عکس پروفایل چشم

 

آقا من همینجا اعتراف میکنم که اسیر چشماشم عجیب غریبم اسیرم

توی بدترین وضعیت باشم چه روحی چه جسمی / مطمئنم دوتا مروارید وجود داره که آرومم کنه و اون چشم های خوشگلته

عاشقتم