تمناى‌ کسى | جمله عاشقانه برای مخاطب خاص

 

تو؛
تمنای منُ
یار منُ
و جان منی
پس بمان
تا که
نمانم
به تمناى‌ کسى..


مولانا