بهترین اتفاق زندگیم تولدت مباااااااااارررررک

بهترین من (مهدی عزیزم )از خدا برای دادن تو،به من در این روز زیبا  هزاراااان بارممنونم 

تو بهترین اتفاق و دلیل زندگی منی