راه ده ای یار مرا

حجره خورشید طویی

خانه ناهید طویی

روضه امید طویی

 

..::: دوستت دارم :::..