تنهایی...

‏تنهایی،

از معدود لذت‌هایی است كه

نمى‌توانى با دیگری قسمتش کنی...