برایم مهم نیست که چه میشود…
به همه باورها سوگند، هیچ چیز برایم مهم نیست..!
تنها یک کلااام:
من، دست از دوست داشتنت نمی کشم!!و این یعنی نهایت خوشبختی…!!
گیرم تمام دنیا بگویند، ما مال هم نیستیم!!!
ما به درد هم نمی خوریم!!!
گیرم آخرین معیار این جماعت برای عشق، زیر یک سقف رفتن باشد!!!
گیرم دوست داشتن بدون سند جرم باشد!!!
عجیب باشد..!!!
باور نکردنی باشد…!!!
من اما….
گیر این گیرها نیستم….!!
من تا ابد….
گیر چشمان توام..
گیر دوست داشتنت..
می خواهم همه بدانند که…
من برای دوست داشتنت…
برای لمس دستانت….
برای غرق شدن درآغوشت…
از هیچکس اجازه نمیگیرم..!!
حتی… خودت….!!!

تاریخ:یکشنبه 25 مهر 1395

زمان:12:35